Vi är ett säkerhetsaccepterat åkeri

Cargo Support är godkänd fraktagent

Kontakta oss

Vårt engagemang inom säkerhet gör det smidigare för våra kunder

Vill du veta mer om våra godkända fraktjänster? Cargo Support AB är stolta över att vara en godkänd fraktagent. Som fraktexpert erbjuder vi en rad olika tjänster för att möta våra kunders behov. Vi arbetar med olika fraktmetoder, inklusive flygtransport, sjöfart och landtransporter. Vårt team av erfarna och kunniga medarbetare kan hjälpa dig att hitta den bästa fraktlösningen för dina varor. Som godkänd fraktagent har vi också tillgång till nätverk och resurser som hjälper oss att hantera fraktprocessen på ett professionellt sätt. Vi kan hantera allt från dokumentation och tullklarering till spårning och leveransbevakning.

Vad innebär det att vara godkänd fraktagent?

Kriterierna som ska uppfyllas för att vara en godkänd fraktagent kommer från gemensam EU-lagstiftning och finns även i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd. För att kunna vara en godkänd fraktagent som utför säkerhetsåtgärder för flygfrakt och post måste fraktagenten ha ett säkerhetsgodkännande från Transportstyrelsen. Som Säkerhetsåtgärder räknas bland annat kontroller om frakt kommer från en godkänd avsändare, utfärda säkerhetsdeklarationer och upprättande av avtal med säkerhetsaccepterade åkerier.

Läs mer i Transportstyrelsen!

Emballage & packning - Cargo Support

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Cargo - farligt gods

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Cargo - lagerhållning

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Truck och lastbil Cargo Support

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Kontakta oss

Vill du bli säkerhetsgodkänd kund?

Kontakta oss