Vi organiserar och utför transporter av farligt gods

Transport av farligt gods

Kontakta oss

Säker och effektiv transport av farligt gods

Behöver ditt företag transportera farligt gods på ett säkert och effektivt sätt? Låt oss på Cargo Support AB hjälpa dig med våra professionella transporttjänster. Vi har över 30 års erfarenhet inom branschen och kan garantera att ditt farliga gods hanteras på ett säkert sätt från start till mål. Vi förstår vikten av att följa alla regler och bestämmelser som gäller för transport av farligt gods. Därför har vi utbildat våra medarbetare noggrant och ser till att de alltid håller sig uppdaterade om de senaste lagarna och förordningarna.

Vi prioriterar säkerhet högt

Vårt team av experter kommer att se till att ditt farliga gods packas på ett korrekt sätt för att minimera risken för olyckor och skador under transporten. Vi använder oss av högkvalitativa material och tekniker för att säkerställa att ditt gods kommer fram i perfekt skick. Säkerhet är vår högsta prioritet, och vi tar inga genvägar när det gäller att transportera farligt gods. Vi har investerat i moderna fordon och utrustning som är speciellt utformade för att hantera farligt gods på ett säkert sätt. Våra fordon är utrustade med de senaste säkerhetssystemen och våra förare är utbildade i att hantera farligt gods på ett tryggt sätt.

Heltäckande lösningar

Vi erbjuder en heltäckande transportlösning för farligt gods, oavsett om det handlar om kemikalier, explosiva ämnen, radioaktiva material eller andra farliga ämnen. Vi kan hantera både nationella och internationella transporter, och vi samarbetar med pålitliga partners över hela världen för att säkerställa att ditt gods levereras säkert och i tid.

Vilka typer av farligt gods kan transporteras

Det finns olika typer av farligt gods som kan transporteras, nedan kan du läsa mer om dem.

Emballage & packning - Cargo Support

Explosiva ämnen

Detta inkluderar ämnen som kan explodera eller frigöra gaser vid antändning, till exempel dynamit, fyrverkeripjäser och sprängämnen.

Cargo - farligt gods

Brandfarliga ämnen

Dessa är ämnen som är mycket brandfarliga och kan antändas lätt, till exempel bensin, oljor och lösningsmedel.

Cargo - lagerhållning

Giftiga ämnen

Detta inkluderar ämnen som är skadliga för människor, djur eller miljön, till exempel kemikalier, pesticider och radioaktiva material.

Truck och lastbil Cargo Support

Frätande ämnen

Dessa är ämnen som kan orsaka allvarliga skador på hud, ögon och andra vävnader vid kontakt, till exempel syror och baser.

Truck och lastbil Cargo Support

Radioaktiva ämnen

Detta inkluderar material med radioaktivitet, till exempel vissa medicinska eller industriella isotoper.

Kontakta oss

Behöver du transportera farligt gods?

Kontakta oss