Cargo support sköter packningen

Din expert på packning

Kontakta oss

Cargo Support AB utför packning av alla typer av gods.

Cargo Support är experter på att packa och ompacka varor av alla slag, med en specialisering inom hantering av utmanande föremål såsom farligt gods, kylda eller frysta produkter, samt föremål som kräver extra skydd.

Totallösning

Cargo Support AB tillhandahåller kompletta lösningar som omfattar upphämtning av ert gods, tillsammans med noggrann inspektion och dokumentation av det upphämtade godset. Vi säkerställer att packningsprocessen dokumenteras genomgående med packlistor och fotografier, så att ni får en detaljerad redogörelse över exakt vilka varor som har packats och är redo för transport.

Emballage & packning - Cargo Support

Skrymmande industrigods

 Vi packar industrigods som är både tunga och skrymmande kräver särskilt kraftiga och skräddarsydda träemballage för att garantera säker transport. Dessa emballage är essentiella för att underlätta säker hantering under lastning och lossning.

Cargo - farligt gods

Produkter

Vi utför noggrann packning av produkter som kräver ytterligare skydd för att tåla hantering och transport via land, sjö och luftvägar.

Cargo - lagerhållning

Farligt gods

Vi packar farligt gods som kräver paketering i enlighet med de specifika regler som gäller för varje transportsätt. Vår process innefattar klassificering, paketering, märkning samt utformning av dokument för farligt Gods.

Truck och lastbil Cargo Support

Konst

Vi paketerar värdefull konst, allt från större tavlor till mindre och väldigt känsliga konstverk som måste hanteras med största försiktighet.

Kontakta oss

Frågor om packning av gods i Stockholm?

Kontakta oss